Odpowiedz na petycje z 28.10.2016

włącz .

Odpowiadając na wniosek z dnia 28.10.2016 r. uprzejmie informuję, że na stronie Gminy Łaszczów znajdują się informacje niezbędne i przydatne dla mieszkańców. Z tego względu, jak również  ze względu na konieczność równego traktowania wielu innych podmiotów zgłaszających się z podobnymi wnioskami, Gmina Łaszczów nie widzi potrzeby umieszczania na  swojej stronie internetowej zakładki o nazwie „Czyste Powietrze”.