Ogólne informacje o Gminie

włącz .

           Łaszczów jest głównie ośrodkiem usługowym dla rolnictwa. Pod względem jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej uwzględniającej warunki glebowe, agroklimat, warunki wodne i rzeźbę terenu ziemie tomaszowskie klasyfikowane są w czołówce kraju.

            Powierzchnia użytków rolnych wynosi 111 km², co stanowi 86,7% całej powierzchni gminy. Gospodarstwa rolne, w tym regionie charakteryzuje wysoka towarowość. Dotyczy to zarówno produkcji roślinnej jak i zwierzęcej.

            Ponadto w gminie Łaszczów rozwija się drobny przemysł, m.in. materiałów budowlanych. Atutem miejscowości jest duża nowoczesna chłodnia owoców i warzyw.

Na terenie gminy znajdują się: Chłodnia Uren Coldstores, Zakład Wyrobu Oklein Naturalnych „Bracia Mrozik”, Zakład Mleczarski, Spółdzielnia Kółek Rolniczych, Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Hopkiem, Grupa Producentów Owoców i Warzyw KALGRUP w Steniatynie.