Jak załatwić sprawę w Urzędzie?

Lista spraw

włącz .

Podatki

Działalność gospodarcza

  • Zakładanie, zawieszanie, wznawianie,zamykanie działalności gospodarczej
  • Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu i poza miejscem sprzedaży

Urząd Stanu Cywilnego