Rozwijanie turystyki na obszarze Gminy Łaszczów poprzez oznakowanie infrastruktury turystycznej polegającej na wytyczeni i oznakowaniu ścieżki dydaktycznej dotyczącej historii miejscowości

włącz .

                                    

 

 

Status projektu

Zakończony

 

W 2011 roku zrealizowano operację pn.: 

„Rozwijanie turystyki na obszarze Gminy Łaszczów poprzez oznakowanie infrastruktury turystycznej polegającej na wytyczeniu i oznakowaniu ścieżki dydaktycznej dotyczącej historii miejscowości”