Harmonogram wywozu nieczystości

włącz .

Harmonogram wywozu nieczystości z terenu Gminy Łaszczów na rok 2015

Zarząd Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Tyszowcach, ul. Wielka 62, 22-630 Tyszowce, informuje mieszkańców Gminy Łaszczów, że od dnia 1 stycznia 2015 roku w wyniku wygranego przetargu, nasza firma rozpoczyna działalność w zakresie odbioru odpadów stałych z terenu Państwa gminy. Wszyscy – i my i Państwo musimy dołożyć starań, aby sprostać wymaganiom funkcjonującej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz regulaminowi opracowanemu i przyjętemu w Państwa Gminie. Wszelkie problemy, zapytania, uwagi prosimy zgłaszać do naszej firmy osobiście lub telefonicznie do Biura Obsługi Klienta Tel. 84 66 19 370 w. 201 w godzinach od 700 do 1500. Ze swojej strony dołożymy starań, aby nasza współpraca przebiegała w sposób jak najmniej problemowy.

Jednocześnie, aby nasza współpraca przebiegała w prawidłowy sposób, prosimy aby odpady w dniu wywozu wystawić do godz. 700 przed posesję w odległości do 5 m od krawędzi jezdni, w miejscu widocznym, w sposób nie utrudniający ruchu pieszych i pojazdów. Popiół prosimy pakować do oddzielnych worków, które odbierane będą w piątki w tygodniu wywozowym z terenu Państwa Gminy. Niewłaściwie posegregowane odpady w pojemnikach lub workach, nie zostaną odebrane celem poprawnego przesegregowania. Niewystawione worki lub pojemniki nie będą odbierane i nie stanowi to powodu do reklamacji. Reklamacje prosimy zgłaszać najpóźniej w następnym dniu roboczym w Urzędzie Miejskim w Łaszczowie Tel. 84 6611518 lub do siedziby Spółki Tel: 84 6619370. Pozostałe odpady (wielkogabarytowe, meble, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, opony, odpady remontowe, przeterminowane leki, chemikalia, akumulatory, zużyte baterie) będą odbierane w miesiącach maj, lipiec i październik w terminie wywozu odpadów selektywnych (podkreślone i wytłuszczone w harmonogramie). Zasady segregacji pozostają niezmienione. Harmonogram będzie dostępny na stronie www.puktyszowce.pl

 

 Zarząd i Pracownicy PUK Sp. z o.o.

 

Trasa Rodzaj odpadu I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Piłsudskiego, Rycerska, Chilińskiego,
3 Maja, Targowa, Piękna, Krótka,
25 Grudnia, Partyzantów, Sportowa, Boczna, Kościelna, Kolejowa, Dworcowa, Łaszcza, Domaniż, Spacerowa, Parkowa, Różana, Chopina, Kościuszki, Słoneczna, Przemysłowa, Mickiewicza, Aleje Armii Krajowej, Pogodna, Fredry, Lwowska, Miodowa, Południowa, Stawowa, Ogrodowa, Bursztynowa
Komunalne 12 9 9 13 11 8 13 10 14 12 16 14
Segregowane 12 9 9 13 11 8 13 10 14 12  16 14
Tomaszowska, Sosnowa, Cicha, Jana
Pawła II, Zamojska, Łąkowa, Zaciszna,
Czerkasy, Wąska, Spokojna, Kardynała
Wyszyńskiego, Podhajce, Radosna,
Wiśniowa, Akacjowa, Leśna, Dębowa
Komunalne 13 10 10 14 12 9 14 11 15 13 17 15
Segregowane  13 10 10 14 12 9 14 11 15 13 17 15
Kolonia Łaszczów, Wólka Pukarzowska,
Pukarzów, Pukarzów Kolonia, Muratyn,
Muratyn Kolonia, Nadolce, Małoniż
Komunalne 13 10 10 14 12 9 14 11 15 13 17 15
Segregowane  13 10 10 14 12 9 14 11 15 13 17 15
Dobużek, Dobużek Kolonia, Nabróż,
Nabróż Kolonia, Kmiczyn,
Kmiczyn Kolonia
Komunalne 14 11 11 15 13 10 15 12 16 14 18 16
Segregowane  14 11  11 15 13 10 15 12 16 14  18 16
Hopkie, Hopkie Kolonia, Pieniany
Kolonia, Pieniany, Podlodów,
Ozdobówka, Kulikówka, Krasoniówka
Komunalne 15 12 12 16 14 11 16 13 17 15 19 17
Segregowane 15 12  12 16 14 11 16 13 17 15 19 17
Zimno, Zimno Kolonia, Ratyczów,
Steniatyn, Steniatyn Kolonia
Komunalne 16 13 13 17 15 12 17 14 18 16 20 18
Segregowane  16 13 13 17 15 12 17 14 18 16  20 18

 

 

Posesje niezamieszkałe II termin

(sklepy, urzędy, szkoły, firmy, itp)

Komunalne 28 25 25 29 27 24 29 26 30 28 30 30
Segregowane 23 19 20 29 27 29 29 26 29 28 30 30