Dlaczego warto segregować śmieci !!!

włącz .

   Głównym zadaniem nowego systemu gospodarki odpadami jest likwidacja nielegalnych wysypisk oraz zmniejszenie ilości odpadów, przekazywanych do składowania.

Odpady są jednym z najważniejszych problemów środowiskowych w Polsce i na świecie. W Polsce obecnie wytwarza się ok. 11 milionów ton odpadów komunalnych rocznie. Średnio każdy Polak wytwarza około 300 kg odpadów komunalnych rocznie. Segregacja odpadów jest jedną z metod ograniczenia ilości odpadów podlegających utylizacji (np. składowaniu) przez odzysk surowców nadających się do ponownego użytku lub przetworzenia i wykorzystania przy produkcji nowych materiałów (recykling).

Segregacja i recykling odpadów pozwala na:

  • przetworzenie i wykorzystanie surowca wtórnego na nowe materiały,
  • oszczędzanie miejsca na składowanie,
  • ograniczenie ilości wprowadzonych szkodliwych trudno ulegających rozkładowi odpadów,
  • ograniczenie zużycia surowca naturalnego,
  • oszczędzanie zużycia energii,
  • ograniczenia zanieczyszczeń do atmosfery,
  • ograniczenie ilości odpadów i ścieków.

Segregacja odpadów

włącz .

   Opakowania z metalu, plastiku oraz wielomateriałowe:

Worek żółty

- plastikowe butelki po napojach typu PET zgniecione i odkręcone (nakrętki wrzucamy oddzielnie)
- butelki po chemii gospodarczej (puste i odkręcone)
- opakowania kartonowe (umyte i zgniecione)
- opakowania metalowe i aluminiowe (puszki po piwach, konserwach i karmie)
- drobne metale, dezodoranty i inne kosmetyki w areozolu

 

 

 

  nie wrzucać:   

- igieł, strzykawek oraz innych ostrych przedmiotów (zabezpieczone wyrzucać do kosza)
- woreczków, reklamówek, małych opakowań foliowych
- foliowych i styropianowych opakowań (np. po ciastkach, produktach spożywczych, zabawkach)
- plastikowych kubków po margarynie, jogurtach, naczyń i opakowań jednorazowych
- pampersów, podpasek, zabawek, styropianu, małego sprzętu AGD i elektronicznego

   Szkło bezbarwne:

Worek biały

- butelki szklane po napojach i słoiki (bez zawartości i nakrętek)
- szklane opakowania po kosmetykach

 

  nie wrzucać:

- ceramiki, szkła stołowego, luster, porcelany, kryształu, szkła okiennego
- szyb samochodowych
- żarówek, świetlówek

   Szkło kolorowe:

Worek zielony

- butelki szklane po napojach i słoiki (bez zawartości i nakrętek)
- szklane opakowania po kosmetykach

 

  nie wrzucać:

- ceramiki, szkła stołowego, luster, porcelany, kryształu, szkła okiennego
- szyb samochodowych
- żarówek, świetlówek

   Papier / tektura:
Worek niebieski
 
- gazety i czasopisma
- gazetki reklamowe, ulotki
- książki i zeszyty
- papier szkolny i biurowy
- tektura i opakowania tekturowe

 

  nie wrzucać:

- zabrudzonego i zatłuszczonego papieru
- papieru z folią
- kartonów po mleku i napojach
- tapet, worków po cemencie, wapnie i gipsie

   Odpady ulegające biodegradacji:

Worek brązowy

- odpady kuchenne
- trawa

- liście

 

  nie wrzucać:

- kamieni
- ziemi

 

Pozostałe odpady podlegające segregacji takie jak np.:

- baterie i akumulatory

- przeterminowane leki i ich opakowania, termometry

- żarówki, świetlówki

- sprzęt elektryczny i elektroniczny KOMPLETNY!!! (tj. telewizory, komputery, telefony komórkowe, żelazka, lodówki, suszarki, kuchenki mikrofalowe itp.)

- odpady wielkogabarytowe, zużyte meble - odpady te mieszkańcy gminy mogą oddać podczas mobilnej zbiórki odpadów, która będzie prowadzona zgodnie z ustalonym harmonogramem wywozu, lub nieodpłatnie przekazać do Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

- BATERIE możemy również wrzucić do pojemnika, który znajduje się przy wejściu do Urzędu Miasta w Łaszczowie, lub oddajemy do sklepu, który sprzedaje baterie.

- Przeterminowane leki i opakowania po lekach oddajemy do apteki.

- Opakowania po środkach ochrony roślin oddajemy do sklepu, w którym zostały zakupione.

- Zużyte żarówki i świetlówki można oddać do sklepu, jeśli kupujesz nową lub do gminnego PSZOKU.

- OPAKOWANIA PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN oddajemy WYŁĄCZNIE!!!  do sklepów, w których zostały zakupione

 

Segregowanie się opłaca! Mieszkańcy segregujący odpady komunalne płacą mniej!!!