Ogłoszenie o zamiarze sprzedaży nieruchomości

włącz .

1. Budynek byłej szkoły podstawowej w miejscowości Pukarzów

Nr działki 91 - o powierzchni 0,56 ha.

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego gminy – teren zabudowy usługowej z funkcją mieszkalnictwa

Nr działki 560/1 – o powierzchni 0,2348 ha

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego gminy – teren zabudowy usługowej z funkcją mieszkalnictwa oraz rolnicza przestrzeń produkcyjna

 

 2. Budynek byłej szkoły podstawowej w miejscowości Podlodów

Nr działki 40 - o powierzchni 1,41 ha

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego gminy – teren zabudowy usługowej z funkcją mieszkalnictwa

 

 

Wszelkie informacje dotyczące wyżej wymienionych nieruchomości można uzyskać pod nr telefonu 84 6611508 bądź w Urzędzie Miejskim w Łaszczowie w pok. Nr 13