Harmonogram zebrań wyborczych organów jednostek pomocniczych (wybory sołtysów i rad sołeckich) Gminy Łaszczów Kadencja 2014-2018

włącz .

L.p.

Sołectwo

Data zebrania

Godz.

Miejsce zebrania

1.

 

Czerkasy

13.02.2015

900

Gminny Ośrodek Kultury

2.

 

Dobużek

10.02.2015

900

świetlica wiejska

3.

 

Domaniż

11.02.2015

900

świetlica wiejska

4.

 

Hopkie

12.02.2015

900

świetlica wiejska

5.

Kmiczyn

 

10.02.2015

1300

świetlica wiejska

6.

Łaszczów

 

13.02.2015

1300

Gminny Ośrodek Kultury

7.

Łaszczów-Kolonia

11.02.2015

1100

 

Gminny Ośrodek Kultury

8.

Małoniż

09.02.2015

1100

 

świetlica wiejska

9.

Muratyn

09.02.2015

1300

 

świetlica wiejska

10.

Nabróż

 

10.02.2015

1100

remiza strażacka

11.

Nadolce

 

09.02.2015

900

Świetlica wiejska w Maloniżu

12.

 

Pieniany

16.02.2015

1100

świetlica wiejska

13.

 

Pieniany-Kolonia

16.02.2015

900

świetlica wiejska

w Pienianach

14.

Podhajce

 

13.02.2015

1100

Gminny Ośrodek Kultury

15.

Podlodów

 

16.02.2015

1300

świetlica wiejska

16.

Pukarzów

 

12.02.2015

1300

Szkoła Podstawowa

17.

Ratyczów

 

17.02.2015

1100

świetlica wiejska

18.

Steniatyn

 

11.02.2015

1300

 

świetlica wiejska

19.

Wólka Pukarzowska

12.02.2015

1100

świetlica wiejska

20.

Zimno

 

17.02.2015

1300

Szkoła Podstawowa