Ośrodek Szkolenia Zawodowego EFS prowadzi nabór na bezpłatne szkolenia

włącz .

     

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 OHP jako realizator usług rynku pracy”

 OŚRODEK  SZKOLENIA  ZAWODOWEGO EFS

OCHOTNICZYCH  HUFCÓW  PRACY

 22-600 Tomaszów Lubelski,  ul. Tomasza Zamojskiego 14

 

                   tel. 514 023 382                                                               e-mail:  osz.tomaszowlubelski@ohp.pl

 

Ośrodek Szkolenia Zawodowego EFS w Tomaszowie Lubelskim powstał w ramach projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy”. Jednostka świadczy usługi na rzecz młodzieży w zakresie organizowania kursów i szkoleń zawodowych zgodnie z potrzebami lokalnego rynku pracy.

 Ośrodek Szkolenia Zawodowego EFS prowadzi nabór na bezpłatne szkolenia:

 1.     Magazynier z obsługą komputera, kas fiskalnych i kierowcą operatorem wózka jezdniowego z napędem silnikowym wraz z bezpieczną wymianą butli gazowej.

2.     Monter instalacji elektrycznych w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci energetycznych o napięciu do 1 kV El.

3.     Pracownik wykonywania robót posadzkarsko- okładzinowych

 

Akcja PIT 2014

włącz .

* * * AKCJA PIT 2014 * * *

   Dla podatników chcących się rozliczyć z podatku dochodowego od osób fizycznych za 2013r. przez Internet uruchomiono specjalne stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu w celu złożenia zeznania PIT drogą elektroniczną.

   Osoby, które będą chciały skorzystać z tej formy rozliczenia mogą liczyć na fachową pomoc pracownika Urzędu , który pomoże szybko i bezpiecznie wysłać PIT przez Internet.

Każdy chętny do dokonania elektronicznego rozliczenia powinien przygotować następujące dane :

  • Identyfikator podatkowy PESEL lub NIP (jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą albo jesteś zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług albo płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne za zatrudnionego pracownika),
  • imię i nazwisko,
  • datę urodzenia,
  • dowód osobisty,
  • informacje od płatników (np. PIT-11, PIT-11A, PIT-40,PIT-40A i PIT-8C) o uzyskanych dochodach w 2013 roku,
  • w przypadku korzystania z ulg podatkowych:

-      ulga na dzieci; numery PESEL dzieci lub imiona i nazwiska i daty urodzeń,

-      inne ulgi - kwota przysługującego odliczenia i np. w przypadku ulgi z tytułu użytkowania sieci Internet - dokument potwierdzający zawarcie umowy o świadczenie usług.,

  • w przypadku przekazania 1% podatku na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego :

-    numer KRS organizacji,

  • Kwotę przychodu * z roku 2012 wykazaną w zeznaniu podatkowym 

       * Jako kwotę przychodu za rok 2012 należy rozumie( w przypadku:

PIT-28 (16) - poz. 42 lub

PIT-36 (18) - poz. 82 albo poz. 125 jeżeli podatnik w zeznaniu za rok 2012 występuje jako małżonek lub PIT-36L (8)- poz. 23 albo poz. 28 lub

PIT-37 (18) - poz.60 albo poz. 87 jeżeli podatnik w zeznaniu za rok 2012 występuje jako małżonek lub

PIT -38 (8) - poz. 24 lub

PIT-39 (4)- poz. 20 lub

PIT-40 (17)-poz. 62 lub

PIT-40A (17)- poz. 33.

W przypadku kiedy podatnik za rok 2012 nie składał żadnego z w/w zeznań/rozliczeń w polu kwota przychodu za rok 2012 powinien wpisać wartość 0.

Zapraszamy do skorzystania z tej formy dokonania rozliczenia rocznego

Jest wiele korzyści wynikających ze złożenia deklaracji w formie elektronicznej:

+ oszczędność czasu,                         + niższe koszty złożenia deklaracji podatkowej.                        + łatwość wypełnienia,

 + bezpieczeństwo przesyłanych danych,      + gwarancja poprawności składanej deklaracji,         + szybszy zwrot nadpłaty,

                       + ochrona środowiska       + otrzymanie potwierdzenia złożenia deklaracji bez wychodzenia z domu.