Wyniki konsultacji społecznych

włącz .

Wyniki konsultacji społecznych dotyczących odzyskania praw miejskich przez Łaszczów
 

Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone we wszystkich sołectwach gminy Łaszczów w dniach od 14.01.2009 r. do 03.02.2009 r. Ogółem głosy oddało 1833 mieszkańców naszej gminy.

Spośród miejscowości tworzących przyszłe miasto Łaszczów, czyli Czerkasy, Domaniż, Łaszczów, Łaszczów-Kolonia, Podhajce, frekwencja wyniosła 77% z czego za odzyskaniem praw miejskich opowiedziało się 89%, przeciwko było 8%, wstrzymało się 3%, nieważnych głosów oddano 1%.

Na terenie całej gminy frekwencja wyniosła 34%, z czego za odzyskaniem praw miejskich opowiedziało się 90% mieszkańców gminy.