Uchwała Rady Gminy

włącz .

Uchwała Rady Gminy Łaszczów z dnia 20 lutego 2009 roku

Po konsultacjach społecznych przeprowadzonych z mieszkańcami Gminy Łaszczów Rada Gminy wyraziła pozytywną opinię w sprawie nadania statusu miasta miejscowości Łaszczów i ustalenia jego granic poprzez włączenie części miejscowości Domaniż, Czerkasy, Podhajce i Łaszczów-Kolonia.

Rada Gminy postanowiła wystąpić do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Lubelskiego z wnioskiem o nadanie statusu miasta miejscowości Łaszczów i ustalenie jego granic.